Click here to edit subtitle

Psalam 150˙```````Aleluja! Hvalite Gospoda u svetištu njegovu! Hvalite ga u jakoj tvrđi njegovoj! Hvalite ga zbog velikih djela njegovih! Hvalite ga prema silnoj veličini njegovoj! Hvalite ga uz glas trube! Hvalite ga uz harfu i citaru!Hvalite ga uz bubanj i igru! Hvalite ga uz žice i frule! Hvalite ga uz jasne cimbale! Hvalite ga uz cimbale gromovne! Sve što diše neka hvali Gospoda! Aleluja!